Usługi prawne

Świadczymy usługi prawne w zakresie dochodzenia roszczeń, w tym prowadzenie postępowania windykacyjnego, sądowego oraz egzekucyjnego. Współpracujemy z biurem detektywistycznym, które skutecznie pomoże nam odzyskać Twoje wierzytelności.

Udzielimy Ci wsparcia w prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym w zakresie postępowań reklamacyjnych. Znamy się również na prawie gospodarczym, handlowym oraz ochronie danych osobowych.

Usługi windykacji należności

Kompleksowo zajmiemy się Twoją sprawą. Zespół naszych specjalistów, których wyróżnia wiedza i rzetelność dołoży wszelkich starań, aby wierzyciel po naszym kontakcie spłacił zaległość. Naszym priorytetem jest odzyskanie należności w polubowny sposób, jeśli nasze starania nie przyniosą zamierzonych efektów skierujemy sprawę na drogę Sądową.

Nasze działania windykacyjne realizowane są w kilku etapach:

Etap polubowny i przedsądowy

Celem windykacji polubownej jest odzyskanie należności w maksymalnie krótkim czasie. Na tym etapie stosujemy pełen wachlarz działań, który dostosowujemy do potrzeb naszego partnera. Nawiązujemy kontakt z dłużnikiem i negocjujemy spłaty wierzytelności ustalając harmonogram zadłużenia, zawieramy oraz monitorujemy ugody. W negocjacjach z dłużnikami stosujemy wypracowane przez nas metody, które stale udoskonalamy. Dodatkowo na etapie przedsądowym weryfikujemy celowość skierowania sprawy na drogę sądową i prowadzenie egzekucji komorniczej, w wyniku czego nie narażamy naszych partnerów na koszty sądowo-egzekucyjne w sprawach nierokujących.

Monitorując i windykując należności na etapie polubownym wykorzystujemy:

 • korespondencję listowną
 • korespondencję mailową
 • wiadomości sms
 • zawieranie ugód
 • proces restrukturyzacji
 • sporządzanie raportów końcowych z podjętych działań

Etap postępowania sądowego

Prowadzenie działań mających na celu jak najszybsze uzyskanie prawomocnego orzeczenia sądowego opatrzonego klauzulą wykonalności. Pełna automatyzacja działań związanych z obsługa EPU, zarówno w zakresie wysyłki masowej oraz automatycznego zaciągania informacji zwrotnych z e-sądu.

W ramach postępowania sądowego:

 • weryfikujemy i aktualizujemy dane osoby zadłużonej oraz dokumentację sprawy,
 • określamy tryb procesowania,
 • sporządzenie i złożenie pozwu we właściwym sądzie,
 • wystąpienie z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności,
 • reprezentowanie Klienta na wszystkich etapach postępowania sądowego do momentu uzyskania klauzuli wykonalności, równolegle prowadzenie działań mających na celu polubowne rozwiązanie sporu,
 • bieżący kontakt z sądami oraz nadzór nad poprawnością przebiegu postępowania sądowego, w szczególności:
  • nadzór nad terminowością uzupełniania ewentualnych braków formalnych,
  • sporządzanie pism procesowych,
  • ustalanie danych osób zadłużonych w zakresie niezbędnym do efektywnego odzyskania należności,
  • pozyskanie lub uzupełnienie informacji o sytuacji majątkowej

Etap egzekucyjny

Reprezentowanie Klienta w postępowaniu egzekucyjnym w momencie uzyskania tytułu wykonawczego, które jest prowadzone za pośrednictwem platformy e-sąd bądź w sposób tradycyjny.

W ramach postępowania egzekucyjnego:

 • kierujemy wniosek egzekucyjny do wybranego komornika sądowego bądź wstąpienie do prowadzonego już postępowania egzekucyjnego jako nowy pełnomocnik,
 • weryfikujemy formalną dokumentację dotyczącą sprawy,
 • monitorujemy i wspomagamy prawidłowość realizacji procesu przez organ egzekucyjny pod względem merytorycznym oraz czas podejmowanych czynności za pośrednictwem następujących narzędzi: kontakt telefoniczny, monit pisemny, weryfikacja raportów przesłanych przez komornika,
 • wysyłkę pism przedegzekucyjnych i egzekucyjnych wezwań według uprzednio ustalonego z Klientem harmonogramu działań,
 • sporządzenie raportu końcowego z podjętych działań.