Mechanizm podzielonej płatności

Split payment to mechanizm podzielonej płatności, odnoszący się do płatności objętych podatkiem VAT, których wartość wynosi minimum 15 000 zł brutto oraz dotyczy sprzedaży towarów lub usług wrażliwych (określonych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT). Stosowanie split payment nie dotyczy sprzedaży konsumenckiej (podmiotów niebędącymi podmiotami gospodarczymi) oraz podatników zwolnionych z VAT. Jego stosowanie weszło w życie 1 lipca 2018 roku w formie dobrowolnej, natomiast jako obowiązek po nowelizacji ustawy o VAT od 1 listopada 2019 roku. Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności oznacza, że płatność nabywcy za towar lub usługę dokonywana jest na dwa rachunki bankowe. Kwota netto trafia na konto firmowe przedsiębiorcy, a kwota naliczonego podatku VAT na rachunek VAT, który przynależy do konta.

Dotychczas zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku VAT, podatnik może dokonać płatności ze specjalnego rachunku VAT wobec US z tytułu podatku VAT, CIT, PIT, podatku akcyzowego, składek ZUS czy kwoty podatku VAT z faktur otrzymanych od kontrahentów.

Zmiany w mechanizmie podzielonej płatności od 1 stycznia 2021 r. przewidują możliwość uwolnienia środków z rachunku VAT. Podatnik będzie mógł złożyć wniosek do naczelnika US o zwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT, na wskazany przez niego rachunek bankowy, dla których jest prowadzony ten rachunek VAT. Dodatkowo rozwinięty zostanie system korzyści dla podatników w związku ze stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, w zakresie sankcji.

Kolejną zmianą w mechanizmie podzielonej płatności będzie dodanie możliwości płatności z rachunku VAT należności na rzecz agencji celnych oraz kwoty odpowiadającej kwocie podatku z tytułu importu towarów. W treści przelewu będzie trzeba wskazać następujące informacje:
• numer dokumentu płatności,
• kwotę podatku oraz należności celnych,
• numer, za pomocą którego zostanie zidentyfikowany przedstawiciel (na potrzeby podatku).

Wróć